Находка, показваща оригиналния държавен герб на Царство България и цар Иван Шишман от XIV в. е намерена край Варна. Паметникът беше предаден на Регионален исторически музей – Варна от проф. Николай Овчаров.

Бронзова пластина, която се е носела като висулка, с щампован герб на Царство България, от 14 век, края на управлението на цар Иван Шишман, е открита в землището на община Аврен, Варненска област. На накита, който е възможно да е част от огърлица, са изобразени три лъва, информира кореспондентът на БНР във Варна Даниела Стойнова.

Бизнесменът Младен Станев е открил при засаждане на дърво в градината си пластината и след почистването и е станало ясно каква е находката.

Според проф. Овчаров пластината е била носена от воин и е доказателство за неговата високопоставеност.

Снимки: ПЛАМЕН ГУТИНОВ

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.