Кметът на Варна Иван Портних и посланикът на Франция в България Н. Пр. г-жа Флоранс Робин посетиха днес два центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в ж.к. "Изгрев".

Посланик Робин дари десет таблета и две многофункционални копирни машини в помощ на онлайн обучението на децата в неравностойно положение. В центровете в "Изгрев" в момента живеят общо 22 деца, на възраст от 7 до 20 години, които посещават различни общообразователни училища в града.

„Тази година посолството на Франция постави националния си празник – 14-ти юли, под знака на солидарността по време на пандемията Covid 19. Реших с част от средствата, които бяхме планирали за прием, да направим дарения за болницата в Харманли и за центровете за настаняване от семеен тип във Варна. Пожелах да се присъединя към сериозните усилия, които полага Община Варна за подкрепа на тези деца, допълва “Live.Varna.bg”. С дарението желаем да подпомогнем учебния процес, ако отново се наложи той да бъде дистанционен поради санитарни мерки“, заяви Н. Пр. Флоранс Робин.

„Благодаря за благородния жест, вярвам, че децата ще оценят подаръците", заяви кметът Иван Портних. Той припомни, че Община Варна е пример с богатата си социална програма, която продължава да бъде развивана. Тази година в морската столица започва изграждането на още два центъра за хора в неравностойно положение.

Кметът припомни, че къщичките за настаняване от семеен тип, които са в обхвата на целия град, са създадени в резултат на политиката за децентрализиране на социалните услуги. Благодарение на това тези млади хора живеят в една среда, която се доближава в максимална степен до семейната.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.