Германският летищен оператор "Фрапорт" (Fraport), който управлява редица европейски летища, включително и аерогарите във Варна и Бургас, обяви днес, че е постигнал "изненадващо завръщане на пътя на печалбата" през първото тримесечие на годината, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"Фрапорт" е формирал печалба в размер на 16 милиона евро през януари-март при загуба от 22 милиона евро през същия период на 2023 г. Това е станало, въпреки че зимният сезон традиционно е по-слаб за авиационния сектор в Германия и въпреки серията от стачки в него, посочи компанията.

Летищният оператор е увеличил приходите си с около 16 на сто най-вече заради значително по-големия брой пътници, обслужени на летищата, управлявани от групата.

Германската фирма отчита и увеличение на броя на пътниците на летището във Франкфурт през април. През миналия месец на аерогарата са били обслужени около 5,1 милиона пътници при 4,8 милиона през април 2023 г.

Броят на тези пътници обаче все още е с около 16 на сто по-малък в сравнение с обслужените на летището във Франкфурт през април 2019 г., преди пандемията от COVID-19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.