Бразилски учен е идентифицирал вкаменелости на малко крокодилоподобно влечуго, живяло през триаския период няколко милиона години преди появата на първите динозаври, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според палеонтолога Родриго Мюлер от Федералния университет „Санта Мария“ в щата Рио Гранде, автор на изследването, публикувано в четвъртък в списание „Сайънтифик репортс“, вкаменелостите на хищника, наречен Parvosuchus aurelioi, включват пълен череп, 11 прешлена, таз и някои кости на крайниците.

Parvosuchus, живял преди около 237 милиона години, е ходил на четири крака и е бил дълъг около един метър, като е ловувал по-малки влечуги. Вкаменелостите са открити в Южна Бразилия. Parvosuchus, което означава „малък крокодил“, е принадлежал към изчезнало семейство влечуги, наречено Gracilisuchidae, което досега е било известно само от Аржентина и Китай.

„Gracilisuchidae са много редки организми в света на вкаменелостите“, обяснява Мюлер и допълва: „Тази група е особено интересна, защото са живели точно преди зората на динозаврите. Първите динозаври са живели преди 230 милиона години“.

Parvosuchus е бил сухоземен хищник. Gracilisuchidae представлява един от най-ранните клонове на линията, известна като Pseudosuchia, която по-късно включва клона на крокодилите.

Parvosuchus е живял в период на еволюционни иновации след най-тежкото масово измиране на Земята преди 252 милиона години, когато множество групи влечуги са се конкурирали, преди динозаврите да станат доминиращи. Последните безспорни представители на Gracilisuchidae са изчезнали около седем милиона години преди първите динозаври.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.