Световният икономически форум, който от половин век се провежда през януари в швейцарския курорт Давос, е отложен за лятото на 2021 г., съобщиха организаторите.

"Съветът от експерти е, че не можем безопасно да организираме WEF през януари" заради пандемията, се казва в специалното съобщение, като се имат предвид и гости, и жителите в Швейцария.

Засега не е посочено времето, за което е отложено събирането на хиляди от влиятелните бизнесмени, политици и мислители на света. Говори се за "началото на лятото", но местни медии коментираха, че съобщението е написано така, че оставя под въпрос дали изобщо ще има Давос - 2021.

През юни организаторите обявиха, че през януари ще има нов тип форум, наречен "Голямото рестартиране". Предполагаше се, че реално пристигналите в страната участници ще са два пъти по-малко, но ще има интернет връзки с близо 400 града по цял свят. Сега това е отменено, а и не е сигурно дали този формат щеше да се наложи, тъй като мнозина отиват в Давос и заради възможността за лични срещи в кулоарите.

За Швейцария това събитие носи всяка година приходи от десетки милиони франкове и то запълва голяма част от годишните приходи на много хотели и ресторанти.

Организаторът е неправителствена организация с идеална цел, базирана в Женева и финансирана с различни абонаменти от членовете си. Роденият в Германия предприемач Клаус Шваб основава WEF през 1971 г., но под името European Management Forum, пише "Дневник".

С годините той се разраства в платформа за откриване на решения за глобални проблеми и спорове и сменя името през 1987 г. През 90-те години мащабът му и събирането на някои от най-влиятелните и богати хора на планетата предизвиква вълна от критики и понякога бурни протести от противници на глобализацията и на това как това явление е използвано за користни цели.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.