Управителят на Гръцката централна банка Янис Стурнарас заяви, че емитирането на съвместен дълг, чрез който да се финансира фонда за възстановяване на Европейския съюз, е "нещо добро за банковия съюз", съобщи в петък "Файненшъл таймс".

"Сега лидерите на ЕС постигнаха споразумение за създаването на еврооблигации ... Банковият съюз е продължение на това", посочи Стурнарас пред финансовото издание, цитирано от БНР.

Оли Рен, който е шеф Финландската централна банка, също коментира постигнатата преди дни сделка за възстановителен фонд на стойност 750 млрд. евро, като каза, че планът на ЕС за пускане на пазара на голям брой облигации би могъл "да създаде условия за истински европейски безопасен актив“.

Той допълни, че това "може да помогне да се проправи път към схемата за гарантиране на депозитите в еврозоната и към финансовата подкрепа за фонда за справяне с банковите проблеми", въпреки за сега това изглежда само като дългосрочна възможност.

Междувременно еврокомисарят Паоло Джентилони заяви по-рано в петък, че първите плащания на отпуснатите средства от фонда за възстановяване на ЕС се предвижда да започнат през втората половина на 2021 година.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.