Тази вечер в клуб “Ментол” във Варна ще бъде представена книгата с комикси на журналистката Елена Владова “Как Иванка Иванова посети инсталация/работи на свободна практика".

Изданието включва два кратки комикса по разкази от книгите за Иванка Иванова. Първият - "Как Иванка Иванова посети инсталация" е от първата книга, която излезе през 2002 г. - "Как Иванка Иванова работи на свободна практика" е от третата книга, която излезе в 2010 години.

Рисунките са дело на Славена Симеонова. Тя също е от Варна, учила е във Френската гимназия и завършва анимация в НБУ. Съосновател е на списанието за комикси "Ко-миксер".

Това е третият комикс за Иванка Иванова. Другите два носят заглавията "Как Иванка Иванова срещна господин Далечников" (на български и английски), художник Делян Сталев, 2019 г. и "Как Иванка Иванова мисли позитивно за Нова година" (на български и английски), художник Р. Емре Алуч, 2018 г.

Издател на комиксите е варненската фондация "Град и посоки".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.