Двуметрова книга със заглавие „Де е България? Там, където има и един българин“ и арт кубчета с мисли на младежи от България, Република Северна Македония, Албания, Сърбия, Молдова и Украйна беше открита днес на входа на Морската градина от кмета на Варна Иван Портних и д-р Моника Панайотова, член на Консултативния съвет на Фондация „Българска памет“.

Изложбата носи името „Варна – град на младите, иновациите и културно-историческото наследтво“ и може да бъде разгледана и през смарт устройство след сканиране на QR код. Инсталацията е подарък за гражданите и гостите на морската столица по повод Деня на народните будители.

Тя отбелязва и успешното завършване на ежегодния семинар на Фондация „Българска памет“ под надслов „Силна национална идентичност/Силна европейска идентичност“, който за 26-ти пореден път се проведе край Варна.

“Съгласен съм, че България е там, където има и един българин. Вярвам, че Вие ще бъдете не само посланици и приятели на Варна, но и ще се завърнете тук, за да продължите своето образование или да реализирате професионалната си кариера“, обърна се към младежите кметът Иван Портних.

Д-р Моника Панайотова допълни, че инсталацията съчетава елементите на минало и съвремие, на творчество и история, на дигиталното и иновативното. Изложбата представлява своеобразен мост между миналото, настоящето и бъдещето и между поколенията, запазвайки както спомена за нашите будители жив, така и искрата на тяхното родолюбие в младите хора.

Проектът се реализира от фондация „Българска памет“, с подкрепата на община Варна и д-р Милен Врабевски. Изложбата може да бъде разгледана до края на месец ноември, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.