Въпреки Брекзит, ЕС остава притегателна сила за страните от Западните Балкани. Евродепутатите напълно подкрепят европейското бъдеще на Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия. Те обаче трябва да продължат да се фокусират върху основните реформи, заявяват евродепутатите в своя резолюция. В докладите си за оценка на напредъка, постигнат от четирите държави през последните две години, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на тези държави по отношение присъединяването им към ЕС зависи от необратими реформи във върховенството на закона и ефективното функциониране на демократичните институции. В уебинар, организиран от ЕП, евродепутатът Андрей Ковачев, член на Европейската народна партия коментира:

"Интеграцията е двупосочна улица - както ЕС трябва да свърши своите домашни задачи, така и страните-кандидатки трябва да положат максимални усилия, за да преодолеят недостатъците от миналото. Евродепутатите поискаха комисията да има и механизъм, който да отчита не само прогреса, но и регреса."

ЕС действа много бързо в подкрепа на партньорите от Западните Балкани от началото на кризата, като мобилизира значителен пакет от 3,3 милиарда евро за справяне с непосредствената здравна криза и за смекчаване на социално-икономическата криза. Евродепутатът Илхан Кючюк от Алианса на либералите и демократите за Европа:

"Страните от Западните Балкани ще могат да бъдат част от ваксинационната програма на ЕС. Бидейки най-близки до ЕС , те се включват рано или късно на веригата. В повечето случай, за съжаление, това се случва късно."

ЕС излезе с план за икономическо и социално възстановяване на региона, понеже най-големите проблеми на региона са обезлюдяването, изтичането на мозъци и на работна ръка. Икономически и инвестиционен план в размер до 9 милиарда евро, за да се стимулира дългосрочното възстановяване на Западните Балкани и сближаването с ЕС. Евродепутатите също подчертават значението на засилването на борбата срещу корупцията и организираната престъпност, както и на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество.

Членовете на ЕП изразяват съжаление, че България и Северна Македония все още не са постигнали разбирателство по нерешените двустранни въпроси, и ги насърчават да постигнат компромис по план за действие от конкретни мерки за преодоляване на тази безизходица. Те припомнят предишните препоръки на Европейския парламент относно дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват своята българска идентичност или етнически произход, и отбелязват липсата на напредък в тяхното прилагане. Ангел Джамбазки от групата на европейските консерватори и реформисти е на мнение, че За България няма нищо по-ценно от това Северна Македония да бъде част от ЕС, защото няма да има граница между Охрид и Черно море:

"Работата в този доклад показа как ЕС се превръща в поле за лобизъм. В този доклад бяха вкараха лобистки и антибългарски поправки от организация, която е била на заплата в правителството на Северна Македония и очевидно се опитва да пречи на европейската интеграция."

Евродепутатите са на мнение, че преговорите за членство със Северна Македония трябва да започнат възможно най-скоро. За Албания свободните и честни избори са от основно значение за интеграцията в ЕС, а нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия е предварително условие за тяхното присъединяване към ЕС.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.