Указания как да започне учебната година от 15 септември ни праща европейският център по контрол на заболяванията. Следващата седмица ще започне работа и междуведомствената група от експерти на здравното и образователното министерства.

„Имаме месец и половина да отговорим на изключително много въпроси, които вълнуват както родителите, така и учениците“, заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов, цитиран от агенция „Монитор”. По думите му в работната група ще вземат участие неговият заместник д-р Бойко Пенков, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, както и двама представители от „Здравен контрол“ към МЗ.

„Целта ни е учебната годината да започне присъствено. Предстои да вземем решения за това как ще контролираме децата, които влизат, как ще пречим на разпространението на болестта в училището, на етажа, в класната стая. Ще правим ли промяна в смените, какво ще предприемаме когато имаме положително безсимптомно дете, носител на коронавируса в дадена класна стая, как ще карантинираме, ще продължава ли учебния процес през тези 14 дни. Наистина много въпроси, на които трябва да отговорим преди 15 септември“, обясни проф. Ангелов. Доц. Кунчев обясни, че Центърът по контрол на заболяванията работи по документ, в който ще има разписани ясни препоръки, ако децата учат в училище кога, колко често и на какъв процент от тях ще се правят тестове, както и какви конкретни мерки трябва да се предприемат.

Припомняме, че по отношение на мерките в страната, здравният министър беше категоричен, че нови не се налагат. Нещо повече той издаде заповед, с която отново се позволява публика на стадионите. Проф. Ангелов проведе среща с експертните съвети по медицинските специалности Епидемиология, Микробиология, Инфекциозни болести и Вирусология. По думите му всички специалисти са на мнение, че към момента епидемията у нас е под контрол. „През последните две седмици се наблюдава понижаване на заболеваемостта с 9,8% спрямо предходните 14 дни“, обясни министърът. Той обаче отчете и тенденция за увеличаване на дела болни в ниската възрастова група 15-29 г. През май месец те са били 10%, през юни – 16%, а през юли са достигнали 25%, обяви проф. Ангелов, цитиран от "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.