Еврокомисарят по транспорта Адина Вълян (вдясно) и украинският вицепремиер Олександр Кубраков. Снимка: ЕПА/БГНЕС

България е силно ангажирана в помощта си за Украйна по износа на зърното. Това каза еврокомисарят по транспорта Адина Вълян на съвместен брифинг с украинския вицепремиер по възстановяването и министър на общностите, териториите и развитието на инфраструктурата Олександр Кубраков, съобщи БНР.

Тя изрази надежда, че Румъния ще сътрудничи повече за поддържане на плавателните възможности по Дунав.

4 млн. тона зърно са изнесени през август, съобщи министър Кубраков.

Еврокомисар Вълян каза, че се надява на подобрение през октомври през канала до Сулина, което да повиши капацитета за износ от там. Тя допълни, че има неизползвани възможности около Полша, които да помогнат за тази цел.

Кубраков определи като "лоша новина" високата цена на застраховките на стоката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.