Критична остава обстановката в Хасковско, край границата с Турция. Огънят обхвана общо около 100 хиляди декара треви, храсти и земеделски земи. Бедствено положение бе обявено в 5 общини. Стихията е все по-близо до населените места. Част от хората от селата Варник и Маточина бяха изведени оттам. Някои от тях са отказали да напуснат къщите си и са останали да гасят пожарите заедно с огнеборците.

Огънят не може да бъде овладян и настъпва на нови територии. Пожарът гори на два фронта - единият около Присадец, Филипово и Радовец, а вторият - на 20-тина км от тях - около селата Варник и Маточина. Изпратена е и тежка техника. С багери и булдозери ще бъде направен опит за пресичане на огъня.

Властите са в готовност за нова евакуация на хасковските села Присадец и Радовец заради силния пожар в района. Бедствено положение вече е обявено и за Свиленград, пише “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.