Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще обсъди днес на закрито заседание обстановката в България. Това съобщи пресслужбата на Европарламента, цитирана от БТА.

В заседанието ще участват заместник главният прокурор Красимира Филипова, вицепремиерът Екатерина Захариева и заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, а също така представители на Венецианската комисия към Съвета на Европа и на групата държави срещу корупцията към същата институция.

Поканени са и представители на гражданското общество.

Пресслужбата на Европарламента уточнява, че след заседанието не се предвиждат съобщения за съдържанието на разискванията, съобщи "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.