Атрактивна инициатива на сдружение "Българско Графити Училище" от Варна днес предизвика интерес сред минувачите по булевард "Цар Освободител" в морския град. Точно срещу Денталния факултет към Медицинския университет, група ентусиасти от сдружението решиха да проявят творческия си талант върху фасадата на един от жилищните блокове.

Изрисуваната стена в ярко синя боя създаде особено приятно настроение сред угрижените минувачи покрай коронавиусната пандемия.

От сдружението съобщиха, че представляват неправителствена организация, която има за цел да подкрепя млади артисти и да създава условия на уличните изкуства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.