На 26 януари 2016 година за първи път в България стана достъпно сключването на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет. Порталът на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги – www.kupitok.bg, предостави възможност на всеки потребител в България за броени минути да стане клиент на компанията и да се възползва от предимствата на свободния пазар.

По случай петия рожден ден на своята онлайн платформа ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги стартира игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ и ще даде шанс на настоящите, както и на потенциалните си клиенти, да спечелят една от 13-те енергийно ефективни награди или голямата награда – електрическа тротинетка.

За да вземат участие в играта, е достатъчно потребителите да попълнят онлайн анкета, достъпна на www.kupitok.bg, както и през интернет сайтовете на ЕНЕРГО-ПРО Варна и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги - https://www.energo-pro.bg/bg и https://www.energo-pro-energyservices.bg/bg/.

Анкетата съдържа три въпроса, свързани с доставката на ток на свободния пазар и попълването й отнема по-малко от минута. Играта ще продължи 6 месеца, а теглене на печеливши участници ще се извършва всеки месец до юли 2021 година включително, като първият печеливш ще бъде определен на 26.02.2021. Голямата награда – електрическа тротинетка – ще бъде изтеглена в края на играта – на 26.07.2021 година.

Порталът www.kupitok.bg на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага на потребителите не само удобството на сключване на договор онлайн. Той дава възможност за изчисляване на финансовия ефект при преминаване от регулиран на свободен пазар с вградения в него калкулатор, което предвид активния през последните месеци процес по либерализация на енергийния пазар за небитови клиенти в България, е допълнително удобство за всеки стопански потребител, който желае да смени или все още не е избрал своя доставчик на електроенергия.

Само през втората половина на 2020 година, когато стартира либерализацията на пазара за небитовите клиенти у нас, през онлайн портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са сключени над 200 договора за доставка на електроенергия, а към днешна дата енергийният търговец вече обслужва над 27 000 стопански клиенти с разнообразни сфери на дейност.

Общите условия за участие в играта, както и детайли за наградите и датите на отделните тегления потребителите могат да разгледат на: https://portal.eproes.bg/index.php?page=pages&num=30, а анкетата е достъпна на: http://kupitok.bg/5years.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.