Енергийният търговец с лицензия за енергийно обследване ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги извърши обновяване на осветителната система на пететажния паркинг на една от големите офис сгради в столицата – Перформ Бизнес Център.

Специалистите на компанията предложиха енергийно ефективно решение за паркинг площите в сградата чрез подмяна на луминесцентните осветителни тела със съвременни LED осветители на InnoLED и оптимизация на броя и разположението им.

Изградена е и система от сензори за движение, която да реализира допълнителни спестявания от излишна работа на осветителните тела. LED осветлението има редица предимства, част от които са: висок светлинен добив, висока енергийна ефективност – 130 lm/W, дълъг експлоатационен живот на светодиодите, лесен и бърз монтаж. Системата от датчици ще намали времето на работа на източниците на осветление и ще увеличи експлоатационния им живот.

Перформ Бизнес Център се намира в идеалния център на София и осигурява бизнес среда, която отговаря на високите критерии на бизнес обществото. Сградата е разположена на четири улици и е с обща застроена площ от 37 062 m2, разпределени в 10 етажа офиси и 5 подземни нива, с повече от 400 паркоместа. Паркингът функционира при интензивно натоварване седем дни в седмицата. Направеното обновяване на осветителната система на паркинга на бизнес центъра ще доведе до:

Спестяване на енергия

По-добра осветеност

По-приветлива обстановка в подземните съоръжения

По-голяма безопасност

По изчисления на експерти годишното спестяване от консумирана електроенергия в резултат на новоизградената осветителна система възлиза на над 30 000 лева.

Функционалността на LED осветлението, в комбинация с високотехнологични решения за управление налага нови стандарти в офисното, индустриалното и уличното осветление в България, което позволява оптимизиране и пренасочване на ресурсите на бизнеса, използвани до момента за електроенергия.

Внедрените осветителни продукти притежават сертификати за качество, гаранция за експлоатация, отговарят на съвременните стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, които чрез професионално направените проекти осигуряват комфорт в офиси, търговски и промишлени помещения, като същевременно намаляват емисиите на въглероден диоксид за по-устойчива градска среда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.