Енергийният министър Теменужка Петкова даде извънредна пресконференция, за да опровергае разпространяващи се в някои медии и в социалните мрежи твърдения, че премиерът Бойко Борисов се e съгласил да бъдат изведени от експлоатация 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" и така да бъде затворена цялата централа.

Петкова посочи, че това е лъжа, манипулация и много сериозна фалшива новина.

Средствата, които са отпуснати - 56 млн. лева, са свързани единствено и само с извеждането от експлоатация на блоковете от 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй". Решението за тяхното затваряне бе договорено преди приемането на България в ЕС, тъй като не отговарят на европейските изисквания за сигурност. През 2004 г. бяха затворени 1-ви и 2-ри блок на АЕЦ „Козлодуй“, а в началото на 2007 г. - 3-ти и 4-ти блок.

Новината за планираната сума съобщи Бойко Борисов след участието си в Европейския съвет в Брюксел.

Енергийният министър отбеляза, че освен България, и Литва, и Словакия получават средства по програмата за компенсиране на страни членки за извеждането от експлоатация на работещи ядрени мощности. Парите са планирани за програмния период 2021 - 2027 г.

"Искам да припомня, че именно в двата кабинета на премиера Борисов успяхме с още 30 години да удължим живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй", каза още Петкова, цитирана от "Vesti.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.