Елитът на родното ветроходство вече стяга редици за предстоящата седма по ред „Shorthanded Regatta 2023“, приемник на регата „Самотник“. Състезанието ще се проведе в дните 6-8.10.2023 г. Екипажите ще се състезават по дистанцията Варна-Балчик, Балчик-Варна.
„Регатата е за яхти над 28 фута, които са с двучленни екипажи. Навсякъде по света участието в регата от типа Shorthanded /single or double/, се счита за израз на чест, спортсменски дух и вяра в собствените сили и умения“, споделя адвокат Стоян Киров, инициатор и основен организатор на събитието. През тази година той е подкрепен от „Рем Мениджмънт”, част от норвежката Rem Offshore AS, Спортен клуб по ветроходство „Ултрамарин“ (клуб организатор на проявата), Яхт клуб „ЛЗ Яхтинг 1991“, „Пристанище Варна“ ЕАД и EasyTracking.
„Влизането в този тесен кръг от хора с особени умения да се справят сами с предизвикателствата на морето, метеорологията и ветроходното състезание е привилегия, където уважението на другите не се дава, а се извоюва с поведение и отношение към регатата и останалите участници в нея“, допълва Киров.
За първи път регата „Самотник” се провежда преди почти 25 години. Това става по идея на покойния Борис Ганчев. След това идеята за такова състезание изчезва за дълъг период от време. Регатата е възстановена през 2013 г. по инициатива на варненския ветроходец адвокат Стоян Киров, подкрепен в организацията, през десетте години досега от безвъзмездните доброволчески усилия на съдийските екипи и помощта на „Пристанище Варна“, СК „Черно море Бриз”, Яхт клуб „ЛЗ яхтинг 1991” и Спортен клуб по ветроходство “Ултрамарин“.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.