Данаил Кирилов връчи днес ключа от касата за държавния печат на неговия наследник на поста министър на правосъдието Десислава Ахладова, съобщават от Министерството на правосъдието.

До момента тя беше негов заместник. Той ѝ пожела успех, а тя му благодари за съвместната ползотворна работа.

„Електронното правосъдие ще бъде за мен един от приоритетите в съдебната власт“, каза пред репортери министър Ахладова след встъпването си в длъжност.

Тя благодари за гласуваното доверие на премиера, на правителството и коалиционните партньори, както и на народните представители, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.