Не мога да кажа, че сезонът беше добър. Това мнение изрази в студиото на БНТ Димитър Балтов, зам.-председател на УС на Обединение "Бъдеще за туризма".

Част от големите комплекси останаха не само празни, но и затворени поради факта, че само с български туристи няма как да се запълнят тези големи леглови бази, които разчитат основно на чартърни полети, смята Балтов.

Според него, не по-различна е и ситуацията с изходящия туризъм.

Продължаваме да имаме проблем с невъзстановените суми за неосъществени пътувания на клиенти през 2020 г., от едни 15 милиона предвидени за тази цел, не се усвоиха 5 - тоест около 1/3, за което ние предупредихме, че ще се случи. Надяваме се с актуализацията на бюджета да се поправи тази грешка и да се възстановят тези суми.

Балтов обясни, че парите не са усвоени поради рестриктивните условия на програмата, от които не са могли всички туроператори да се възползват .

Темата с резултатите от изминалия летен сезон коментира и Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи на туризма. Той сподели, че изразеното мнение от хотелиери, което чува по Черноморието е "не сме виждали такъв сезон".

Виждаме, че мерките оказват значително влияние на пътуванията, но в същото време наблюдаваме, че туристите не обръщат много внимание на тези мерки - съобразяват се с изискванията за тест и спазват ограниченията, но това не ги спира. Феноменът е, че хората искат да пътуват, да живеят и изобщо не се съобразяват с политическите мерки.

Определено политиците трябва да свалят всякакви ограничения по отношение на туризма - те са абсолютно безсмислени, смята Драганов.

Според Димитър Балтов обаче, зимният сезон в момента е напълно неясен заради липсата на уточнение в условията за карантинирането на туристи и изискванията за тестове.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.