Пробите от водата, взети по поречието на река Марица, са в норма, опасност за населението няма. Резултатите бяха обявени от Областния кризисен щаб в Хасково. Водата беше изследвана след като 28 крави бяха намерени мъртви в землището на реката край Димитровград. На близо 50 населени места е спряно водоподаването, за да се гарантира безопасността на населението.

Все още се очакват пробите на ВиК, които може би ще станат ясни в рамките на днешния ден. Ако са чисти ще започне поетапно водоподаването към населените места. От ВиК уточниха, че не се изключват множество аварии, докато водата потече по чешмите на хората нормално, така че препоръчват хората да продължат да консумират бутилирана минерална вода. В много населени места вече са осигурени и водоноски.

Пробите, които излязоха от Регионалната здравна екоинспекция в Хасково сочат, че няма замърсяване на река Марица и няма място за излишно притеснение. Ясен е и химичният анализ на водата от канала, който се влива в Марица и от който последно кравите са пили вода.

Тези резултати обаче не бяха оповестени от Областния кризисен щаб с мотива, че ако станат ясни на широката общественост, ще се попречи на разследването.

Мащабно разследване, в което са заети почти всички институции започна днес. На място беше и екоминистърът, който каза, че е ясно веществото, което е довело до отравянето на кравите. Уточни само че не се касае за пестициди, каквито опасения е имал, но не назова веществото, за да не пречи на разследването.

Ясно е, че се касае за залпово замърсяване на реката с много бързо действащ тежък химичен елемент, съобщи БНТ. Какъв е той ще стане ясно и от аутопсията на животните.

Няма опасност за жителите в Хасковска област, обявиха от областната управа на извънреден брифинг, след като бяха оповестени и пробите от водата в река Марица.

Д-р Стефка Здравкова - областен управител на Хасково: Взети са проби сутринта от служители на ВиК, ще бъдат изследвани и така наречената сурова вода и след като излязат резултатите от нея поетапно ще възстановяваме подаването на вода в райони, в които няма вода.

Засегнати са близо 50 населени места, сред които общините Свиленград и Симеоновград.

Проф. Костандин Ангелов - министър на здравеопазването съобщи пред БНТ по-рано през деня, че вследствие на тази авария са затворени 30 броя кладенци по поречието на река Марица от страна на десния бряг. Най-близкият кладенец е разположен на 15 км от реката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.