Летният ни курортът "Св. св. Константин и Елена" и историческия парк канят туристите и гостите на пътешествие във времето. На 25 юли и на 16 август външните пространства на туристическия комплекс “Приморски” ще се превърнат в сцена на рицари с бляскави доспехи и място за демонстрация на средновековни бойни техники и въоръжение.

Посетителите ще научат и легендата за храбрия мореплавател Марко Чинка от Тоскана, който през Средновековието защитавал днешните брегове по нашето черноморско крайбрежие от набези на пирати и донски казаци.

Гостите ще имат възможност да се запознаят с историята на младия тосканец, за чието житие днес напомнят пространствата около хотелския комплекс “Вила Чинка”, а после могат да се разходят край бреговете на вилата, за да видят съвременната интерпретация на средновековната крепост с кула и застава на Марко Чинка. За най-малките гости ще има турнир за деца по стрелба с лък по мишена, под наставничеството на опитен инструктор.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.