Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна събра някои от най-добрите творби на майстора на четката – Ангел Ангелов. Тя е по случай неговия 70-годишен юбилей. Експозицията се осъществява със съдействието на община Варна и ще продължи до 2 август.
Дълги години Ангелов бе учител по „Изобразително изкуство“ и „Технологии и предприемачество“ в Хуманитарната гимназия „Константин Преславски” в морския град.
Роден е в Шумен, където завършва учителския институт – специалност „Изобразително изкуство”. След това специализира “Керамика” в Италия. Един от основателите на клуб „Вар(т)на” и негов член. От 1998 г. взема участие в 12 арт-форума. Работи и живее във Варна. Член е на Съюза на българските художници.
По време на откриването на юбилейната експозиция авторът призна,че винаги е бил честен пред своите почитатели. Затова подредените творби по стените на галерията представляват дългия път към зрителя, който той е следвал през неумолимия ход на творческите си идеи.
Изложбата представи уредникът Доротея Павлова, която подробно разказа за неговите творчески виждания за „смъртта на изкуството”, за разнообразието на цветовете и хармонията в тяхната подреденост.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.