Лични лекари от Варна искат да се разделят потоците от пациенти пред кабинетите им. Причината е, че всеки ден при джипитата идва както здрави хора, които чакат за изписване на лекарства, например, така и лица, които може да са инфектирани с COVID-19.

Медиците смятат, че подобно разделение е необходимо по време на пандемията и увеличаващите се случаи на заболели от коронавирус.

Личните лекари настояват да се въведе практика всички пациенти първо да се свързват с тях по телефона преди да дойдат пред кабинета.

Те настояват и за дистанционно издаване на направления, за да се ограничи евентуалното разпространение на коронавируса заради ходенето по болници.

По този начин медиците също ще бъдат изложени на по-малък риск.

Припомняме, че личните лекари ще могат да издават направления за PCR тестове от следващия месец. Средствата ще са осигурени от бюджета на касата за тази година. Засега не е ясно ще има ли лимит за направленията и колко пари ще са необходими за това, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.