В търга за доставка на 7 двуетажни електрически влака има само една подадена оферта. Желание да произведе влаковете и да осигури поддръжката им за 15 години има единствено консорциум 7 DDEMU, става ясно от проверка на Economic.bg в Регистъра за електронни поръчки. Офертата е отворена от министерството на 9 януари, тъй като крайният срок за подаване на заявления за участие бе 8 януари.

Въпросният консорциум предлага цена от около 250.2 млн. лв. без ДДС за доставката на седемте влака. Офертата им е почти два пъти по-ниска от прогнозната стойност по поръчката, която е малко над 410.5 млн. лв. без ДДС.

Извънплановата поддръжка е 5% от общата стойност, или малко над 12.5 млн. лв. Предложението е за 8.01 лв./км без ДДС на километър пробег.

До момента все още не са публикувани докладите на оценителната комисия, но с оглед на това, че няма други подадени оферти, е много вероятно да се стигне до прекратяване на процедурата.

Най-вероятно в консорциума участва китайската CRRC Zhuzhou Locomotive CO, тъй като ценовата оферта е подписана от немската Vossloh Rolling Stock. В същия състав фирмите подадоха оферти за участие и в търговете за доставка на локомотиви на министерството, но и на БДЖ. И при двете процедури обаче отпаднаха.

От Министерството на транспорта отказаха да кажат имената на участниците в консорциума.

Китайската CRRC Zhuzhou Locomotive CO участваше самостоятелно и в прекратения търг за доставка на 20 едноетажни влака. Тогава компанията също подаде два пъти по-ниска цена от прогнозната. Припомняме, че процедурата за над 1.2 млрд. лв. сега продължава с пряко договаряне, като транспортното ведомство е отправило покана именно към CRRC Zhuzhou Locomotive CO, както и към испанската Patentes Talgo SL.

Процедурата за доставка на 7-те двуетажни влака бе временно спряна заради жалба на "Щадлер“. Фирмата бе недоволна от получени разяснения от Министерство на транспорта. Претендираше, че отговорите не са ясни, конкретни и изчерпателни, като така се възпрепятства участието в процедурата и изготвянето на качествена и конкурентна оферта. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обаче остави без уважение жалбата. Върховният административен съд също не я разгледа.

Министерството удължи срока за подаване на оферти до 8 януари, но въпреки това интересът към търга остана слаб.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.