Археолозите са открили в Мексико останките от изгубения древен дворец на ацтеките, който после е бил резиденция на испанския конкистадор Ернан Кортес, пише BBC News.

Останките от структурата на двореца са намерени по време на ремонтни работи на площад Конституция в Мексико Сити, когато работниците се натъкнали на базалтови плочи, разказва “standartnews.com”

Изследване показва, те са част от палата на бащата на последния ацтекски император, дошъл на власт през 1469 г. и управлявал в продължение на 12 години. След нахлуването на испанците, дворецът става дом на Кортес, който пристига в Мексико през 1518 г., а през 1521 той и неговите хора обсаждат столицата Теночтитлан, която впоследствие е била разрушена, а съкровищата на ацтеките - ограбени.

Снимки: Reuters

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.