Нощта е преминала спокойно за двете пострадали в катастрофата при Елхово жени, които бяха транспортирани снощи с правителствения самолет "Спартан" от болницата в Ямбол до "Пирогов". И двете пациентки остават със стабилни жизнени показатели. Продължават да са поставените под активно наблюдение и реанимационен контрол в Клиниката за интензивно лечение на "Пирогов".

Екип на болницата вчера отлетя по спешност до Ямбол и обратно към спешната университетска болница "Пирогов", за да осигури медицинските грижи по време на транспортирането на тежко пострадалите при катастрофата между микробус и камион. При сблъсъка загинаха трима души, а 16 бяха ранени, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.