Двете най-големи училища в Търговище минават на дистанционно обучение за два дни заради разпространението на коронавируса. Това става със заповед на кмета д-р Дарин Димитров.

„В едното училище има около 190 деца, които са с грипоподобни симптоми. Има 8 учители, които са позитивни. Четири паралелки вече са на дистанционно обучение. Има напрежение сред колектива и сред родителите на учениците. Много е важно през тези два дни да бъдат изцяло дезинфекцирани училищата.”, каза той пред БНТ.

Със заповед на градоначалника се преустановяват и посещенията в пенсионерските клубове на територията на общината до края на ноември.

„В болниците са заети местата, където се лекува COVID-19. Ще се откриват нови легла тези дни.”, обясни още кметът д-р Дарин Димитров. Той апелира гражданите да ограничат контактите си за период от поне 10 дни, да не се посещават увеселителни заведения и мероприятия на закрит, допълва "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.