Софийската градска художествена галерия ще отдаде почит към Кристо с изложбата „In memoriam. Христо Явашев – Christo”. От 19 юни до 19 юли ценителите ще видят 5 литографии и фотогравюри на негови проекти, част от колекцията на СГХГ, придобити през 2015 г., когато бе представена първата изложба на художника след бягството му от България – „Кристо и Жан-Клод: графики и обекти 1963 -2014“.

Към литографиите и фотогравюрите ще бъдат представени текстове за личността и творчеството на Кристо, написани след смъртта му – от американските критици Майкъл Кимелман („Ню Йорк Таймс”), Джери Солц, Анна Толстова („Комерсант”) и от българските арткритици Георги Лозанов и Лъчезар Бояджиев. Посетителите ще имат възможността видят и малко известно интервю, в което Кристо отговаря на въпросите на Георги Лозанов пред камерата на режисьора Стоян Радев. По време на изложбата ще бъде представена и филмова програма, включваща шест филма за някои от най-известните проекти на Кристо и Жан-Клод.

Големият художник ще бъде почетен и с изложба във филиала на Националната художествена академия в Бургас, допълва “Площад Славейков”. Експозицията „Кристо. Ранни етюди” ще бъде подредена в Магазия 1 на пристанищен комплекс в морския град от 25 юни.

Ще бъдат представени учебни рисунки и акварели на Христо Явашев от времето, когато е бил студент в НХА (1953 – 1956). Творбите са от музейната сбирка на академията, която освен учебни етюди притежава и колекция от постери на Кристо и Жан-Клод – автентично автографирани и подарени на Академията от авторите. Някои от тези постери, показващи емблематичните проекти на творците, също ще бъдат показани в изложбата. Кристо и Жан-Клод са носители на титлата доктор хонорис кауза на НХА.

Снимки: "Площад Славейков"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.