Апелативният съд потвърди ареста на българин, издирван от властите в Полша за изтърпяване на присъда за склоняване към проституция, лишаване от свобода на жени и кражба на лични документи.

Варненският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“, наложена от Окръжен съд Варна на българин, обявен за международно издирване от полските власти. 47-годишният мъж ще остане в ареста до разглеждане на делото за екстрадицията му по същество.

Спрямо Ердинч К. е издадена Европейска заповед за арест за изтърпяване на присъда за три престъпления: склоняване към проституция, противозаконно лишаване от свобода на украински гражданки и отнемане на документите им за самоличност. Престъпленията са били извършени през ноември 2002 г. в Полша.

Ердинч К. е бил осъден с лишаване от свобода за 2 години и 6 месеца. Деянията са наказуеми и по българското законодателство. Обявеният за издирване е бил задържан на летище Варна на 13 юли тази година.

Адвокатът на издирваното лице поиска определяне на мярка „домашен арест“. Обясни, че в съдебното производство в Полша задържаният не е участвал, не е знаел за него, нито му е връчван постановеният съдебен акт. Пред въззивната инстанция Ердинч каза, че е изтърпял наказанието си и от 18 години не е „стъпвал“ в Полша.

Представителят на държавното обвинение заяви, че „задържане под стража“ е единствената мярка, която ще гарантира явяването му в производството по екстрадиция.

Апелативният съд прецени, че определението на първоинстанционния съд е правилно, обосновано и законосъобразно. Единствената възможна първоначална мярка за неотклонение в производство по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, е „задържане под стража“.

Доказателствата следва да се разискват и преценяват при разглеждането на делото за екстрадиция по същество. Определението на Апелативен съд – Варна не подлежи на обжалване.

По второто дело апелативният съд реши, че издирван от гръцките власти за три престъпления ще остане в ареста до разглеждане на делото за екстрадиция

Апелативният съд във Варна потвърди определената от Окръжния съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо издирван от гръцките власти за извършени три престъпления. Сашо Д. ще дочака разглеждането на делото за екстрадицията си в ареста.

Производството е образувано по искане на прокуратурата в Гърция във връзка с деяния, наказуеми и според българското законодателство. Европейската заповед за арест е издадена от Районния съд в Александруполис заради извършено насилие, причиняване на телесна повреда на жена и незаконно влизане на гръцка територия.

Сашо Д. е бил осъден за тези престъпления, но му останали да изтърпи още 19 месеца лишаване от свобода. На 8 февруари 2016 г. той се заканил да убие българка, като упражнил физическо насилие, за да я принуди да полага земеделска работа. С нанесения побой й причинил телесна повреда. Влязъл е в Гърция, след като е бил екстрадиран и обявен за персона нон грата.

Днес пред Апелативния съд Сашо каза, че не се е укривал и не е получавал призовка. Защитата му смята, че не са налице основания по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест да бъде задържан. Мъжът разбрал за производството срещу него едва при задържането му в България, твърди адвокатът му.

Според представителя на Апелативната прокуратура, единствената мярка, която би могла да осигури лицето, чието предаване се иска, за производството по екстрадиция, е „задържане под стража“.

Въззивният състав съобрази материалите по делото и доводите на страните, и стигна до извод за необходимост от потвърждаване на най-тежката мярка за процесуална принуда. Съдът се аргументира с това, че в настоящото производство по първоначално вземане на мярка за неотклонение, единствено възможно е задържане под стража или отказ. Съдът не трябва да преценява наличието на доказателства за авторството на деянието, защото не съществува задължение молещата държава да ги предоставя. Когато Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на закона, следва да се вземе именно най-тежката мярка за принуда, за да се осигури присъствието и участието на издирвания в наказателното производство пред молещата държава.

Затова въззивната инстанция счете, че определението на Варненския окръжен съд, с което Сашо Д. е задържан под стража, е законосъобразно и го потвърди.

И това определение на Апелативния съд е окончателно, уточнява“Днес+”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.