Двама души са се заразили с лаймска болест в периода 21 - 28 август, съобщават от РЗИ - Варна.

8 са случаите на ухапани от кърлежи във Варна и областта през посочения период. От тях 6 са в морската столица, а останалите 2 - в областта. Спрямо предходната седмица (14 - 20 август) ухапванията са с 10 по-малко.

Няма регистрирани случаи на марсилска треска.

Ще припомним, че Лаймската болест се предава на хората чрез ухапване от инфектирани кърлежи. Самите кърлежи се заразяват, когато се хранят с кръвта на малки бозайници или птици, която съдържа бактерията Borrelia burgdorferi.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.