Най-компактната, но и най-стабилна бутилка за многократна употреба е дело на българи, предаде БНР. Зад стартъп компания DiFOLD стоят Радина Попова и Петър Захаринов, които са разработили оригами бутилка.

Целта им е да изпратят нерециклируемите контейнери в миналото, благодарение на функционални и удобни алтернативи, които няма нужда да изхвърляте след първото използване.

Изобретената от тях бутилка се сгъва като оригами до 80% от своя 750 мл обем, и влиза в малкия ни джоб без особен проблем. Впечатляващото е, че когато се разгъне, контейнерът остава стабилен и здрав.

„Насочихме се към бутилката, тъй като това е най-универсалният продукт. Много хора все още използват пластмасови бутилки за еднократна употреба, защото им е по-удобно. Стандартните бутилки от алуминий, стомана или стъкло пък заемат място и затова решихме, че най-популярното и масово приложение на технологията би било бутилка, която е хем компактна, хем стабилна“, каза пред Радио София Радина Попова.

Технологията може да се приложи на различни нива – както в ежедневието, така и в логистичния сектор, където масово се използват съдове за еднократна употреба.

Първите оригами шишета ще достигнат до своите собственици в края на годината, а прогнозата на създателите на новата технология е, в началото на другата, вече да можем да ги намерим и в магазини в България, пише “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.