Двама ученици и трима учители от Варненска област са диагностицирани с коронавирус,те обаче са на домашно лечение и са установени преди началото на учебната година, затова не се налагат допълнителни мерки в учебните заведения.

Това съобщиха от РЗИ във Варна. Един служител от администрацията на Медицинския университет в морската столица също е с диагноза коронавирус, всички контактни с него са с отрицателен тест, няма заразени студенти и преподаватели.

Д-р Елена Генева,заместник-директор на РЗИ съобщи, че 55 са новите случаи на Covid-19 през последната седмица във Варна и региона, регистриран е лек спад на заболеваемостта. Два са смъртните случаи, на възрастни хора, каза тя:

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.