Двама души станаха жертва на пожар, който се разрази в ранните часове на деня в четириетажна кооперация в германския град Хамбург, предаде ДПА.

Първата от жертвите на огнената стихия е била намерена в един от апартаментите на сградата, а втората е скочила от прозореца на първия етаж при опит да избяга от пламъците.

От германската осведомителна агенция уточняват, че един човек е бил ранен, а на още 11 възрастни и на три деца е била оказана медицинска помощ, след изваждането им от огнения ад.

В операцията по потушаване на пламъците са участвали 85 пожарникари, уточнява БТА.

Снимка: вестник „Bild" 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.