След две концертни вечери, посрещнати с много настроение от почитателите на свободната музика, Международният джаз фестивал „Варненско лято“ 2020 завършва днес, 20 август, с два очаквани с интерес концерта в двора на Археологическия музей, съобщават организаторите на фестивала.

Началото ще е на тромпетиста Роко Захариев и проекта „Роко и неговите братя“ заедно с Александър Логозаров - китара, Васил Хаджигрудев – контрабас и Димитър Семов – ударни. Последният концерт ще бъде на Константин Костов - Агниешка Хекиерт квартет. Заедно с Агниешка, за която Боби Макферин казва, че носи музиката в кръвта си, и пианиста Константин Костов, ще бъдат Димитър Семов – ударни и Радослав Славчев - бас китара.

Началото е в 20:30 в двора на Археологическия музей

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.