26-годишен,‭ ‬жител на‭ ‬с.‭ ‬Дъбравино попаднал в ареста за шофиране след употреба на‭ ‬наркотични вещества, съобщиха от ОДМВР-Варна.‭

Мъжът бил засечен вчера,‭ ‬около‭ ‬14‭ ‬часа,‭ ‬да шофира по улиците на‭ ‬с.‭ ‬Старо Оряхово.

Наркотестът‭ ‬показал положителна проба за наличие на метамфетамин.

Срещу нарушителя е образувано досъдебно производство по описа на‭ ‬Четвърто‭ ‬РУ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.