Това обяви на пресконференция лидерът на партията Мустафа Карадайъ

ДПС няма да подкрепи ГЕРБ за нова конституция и Велико народно събрание. Това обяви на пресконференция лидерът на партията Мустафа Карадайъ.

Според ДПС проектът за нова конституция е поредният удар срещу демокрацията и държавността.

"Проектът се отрича от общочовешките ценности - свобода, мир, хуманизъм, равенство,м справедливост и търпимост. Новата Конститцията категорично не отговаря на заявеното искане за рестарт", заяви Карадайъ, цитиран от "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.