Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че антирасистките протести се опитват да изтрият историята на страната и заплашват устоитe на американската политическа система.

В реч пред 7 500 привърженици на планината Ръшмор за националния празник 4-ти юли, той заяви, че левичарската културна революция е насочена срещу американската революция. Държавният глава говори в подножието на монумента, изобразяващ четирима американски президенти.

За присъстващите имаше маски, но малцина се възползваха. Доналд Тръмп проведе предизборното събитие въпреки опасенията от разпространение на коронавируса, горски пожари заради фойерверките и протести на коренните американци. Монументът е изграден върху земя, свещена за сиуксите. Двама от изобразените президенти са били робовладелци - Джордж Вашингтон и Томас Джеферсън. Събитието се провежда на фона на антирасистки протести и сваляне на статуи на робовладелци и генерали от Конфедерацията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.