Републиканецът - губернатор на Тенеси Бил Лий поиска от американския президент Доналд Тръмп да обяви извънредно положение след взрива в петък сутринта в столицата на щата Нешвил.

Лий отбеляза, че щатът "се нуждае от федерална подкрепа", за да изплаща застрахователни обезщетения на организации, засегнати от взрива, както и да предоставя необходимите ресурси за услуги за реагиране, отбелязва АП. "За да се справим успешно с последствията, моля да въведете извънредна ситуация в окръг Дейвидсън", заяви губернаторът в писмо, адресирано до американския лидер.

Според него в резултат на инцидента поне 41 компании са претърпели щети в една или друга степен. "Инженерите ще трябва да проверят изцяло безопасността на сградите, в които са били разположени - каза Лий. - Много от тези сгради имат историческа стойност." Въвеждането на извънредно положение ще позволи разпределянето на федерални средства за премахване на последиците от експлозията, съобщава "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.