Вратата към Страната на сънищата се отваря „10 минутки преди сън“, както знаят създателите на най-новата вълнуваща детска поредица в помощ на родителите. Дни преди най-слънчевия детски празник 1 юни на българския пазар се появяват първите две книжки от нова, вълнуваща детска поредица, в която „Десет минутки преди сън“ започва най-магичното време.

С „Малкият еднорог“ и „Малката русалка“ британската писателка Рианън Филдинг и илюстраторът Крис Чатъртън потапят малките читатели в успокояващ приказен свят, обитаван от вълшебни създания. А звънкият превод на българската поетеса Мария Донева превръща тези цветни приказки за „лека нощ“ във вълнуващо забавление, което дете и родител могат да споделят заедно преди лягане.

Пълни с вълшебства, блясък и игри, книжките от поредицата са написани специално за всички малки русалчета и еднорогчета, които отказват да заспят.

В „Малкият еднорог“ времето за сън почти е настъпило, но бодрият Звездичко не може да заспи. Докато баща му отброява минутките до лягане, в какви ли пакости ще може да се забърка малкото еднорогче? По пътя си Звездичко ще се срещне с феи и духчета, тролове с остри нокти и големи лапи, падащи звезди и летящи дракончета – но кой ли ще му покаже правилния път към дома?

А дълбоко, на дъното на океана, в прозрачните сини солени води, „Малката русалка“ Перла трябва да си ляга. Но увлечена във весели игри с красиви делфини, дъги от рибки и палави рачетата, тя се отдалечава твърде много от замъка на русалките. Ще успее ли Перла да се прибере навреме вкъщи?

Със своя напевен ритъм, който отброява „Десет минутки преди сън“, двете магични истории ще потопят децата в приказно пътешествие из чудните пътечки, потоци и подводни замъци на Страната на сънищата.

Зашеметяващо красиви, цветни, оригинални и безбрежни като детското въображение, илюстрациите в „Малкият еднорог“ и „Малката русалка“ рисуват богат и вълшебен свят с пленителни детайли.

Сред шеметните вълни, цветните дъги и пухестите облаци на тази сладка и весела поредица читатели от различни възрасти ще открият верни приятели за безброй вълнуващи приключения!

„Дълбоко, на дъното на океана,

в прозрачните сини солени води,

издига се тайнствено приказен замък,

окичен със перли и морски звезди.“

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.