САЩ ще отменят 33-годишното оръжейно ембарго срещу Кипър и ще задълбочат сътрудничеството с Никозия по въпросите на сигурността, обяви държавният секретар Майк Помпео. Думите му предизвикаха гневна реакция от Турция.

Вашингтон наложи ограничението през 1987 г. в опит за подтикне разделеният след преврата от 1974 г. остров да се обедини. Освен това американците искаха така да избегнат и оръжейна надпревара в страната, в която с турска подкрепа е създадена т.нар. Севернокипърска турска република. Населена предимно с турци - местни и заселени от Анкара - това формирования е признато за държава единствено от Турция.

Сега Анкара прави проучвания за петрол и газ в района, като твърди, че така защитава законови права над шелфа на кипърските турци. Според Кипър и Гърция това е грубо нарушение на кипърския суверенитет.

"Кипър е ключов партньор в Източното средиземноморие" написа Помпео в профила си в "Туитър". "Ще премахнем ограниченията за продажба на несмъртоносно отбранително оборудване и за услуги за Кипърската република в започващата на 1 октомври фискална година."

Кипърският президент Никос Анастасиадис съобщи, че е разговарял по телефона с Помпео и че приветства решението на Вашингтон.

Турското външно министерство отвърна, че това е "пренебрежение към равенството и баланса" на острова и че Анкара очаква от съюзника си в НАТО да ревизира решението. "В противен случай Турция като страна-гарант ще предприеме необходимите реципрочни стъпки във връзка с историческата си и юридическа отговорност да гарантира сигурността на кипърските турци.", посочва "Дневник".

Снимка: Reuters

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.