Градската галерия във Варна представя акварелни импресии на Стела Кенфилд. Тя е българо-американска художничка – акварелист, родена и израснала в град Варна и живее в Пен Валей, Калифорния. От 13 години има имот и твори в село Бързица, община Провадия. Получила е през годините множество престижни награди за акварел. Преподавател e в САЩ и Европа. Удостоена със званието „Майстор на международното акварелно общество”, което обхваща повече от 110 държави.

Експозицията включва пейзажи, натюрморти и сцени от градския живот, сътворени от художничката, която е живяла 40 години в САЩ. Завръщането на художничката в родината започва преди няколко години, първо с летни ваканции, после в селска къща край Провадия. През последните години Стела Кенфилд провежда пленерни уъркшопи в своето село, на които често гостуват американски художници. Тези срещи я превръщат в посланик на красотата на българската природа, уловена не само от нея самата, а и от участниците в пленерите.

Самата Стела е ученичка на най-добрите американски акварелисти – Карла О'Конър, Франк Уеб, Мелфорд Зорнс, Серч Холербах. Участва в журиране на изложби в щатите Орегон и Вашингтон. Преподава акварел в центрове за изкуства в различни щати. Картини на Стела Кенфилд могат да бъдат намерени в частни, корпоративни и музейни колекции в Америка, Европа и Азия. Биографията й е включена в "Кой кой е в Америка" и "Кой кой е сред жените на Америка".

Светлина и радост от досега с природата излъчват работите на Стела Кенфилд, които от вчера застанаха пред ценителите в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна.

Изложбата има юбилеен повод и събира най-новите акварели на авторката. Откриването бе в двора на Галерията с регулиран достъп до изложбените пространства при спазване на всички противоепидемични мерки.

Експозицията ще остане в залите на галерията до 30 ноември 2020 г., уточнява "Провадийски глас".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.