Днес е вторият петък 13-и за годината. Предишният такъв беше през март. На 13-ти, в петък, бе обявена карантината срещу коронавирус.

Много хора се притесняват от тази дата, защото я свързват с различни суенерия и смятат, че ще им донесе нещастие. Суеверието вероятно има връзка и с лунно-слънчевия календар, който трябва да има по 13 месеца в някои години, докато Григорианският и лунният ислямски календар винаги имат по 12 месеца в годината.

Според поверията на този ден не трябва да се взимат пари назаем. Вярва се, че всички лоши емоции се предават чрез парите. Освен това подсъзнанието е много чувствително. Ако разкажете свой сън на петък, 13-ти, може да загубите много от жизнените си сили.

На този ден избягвайте конфликтите. Хората са по-емоционални и дори малкият спор може да прерасне в огромен скандал. Причината за това е самовнушението и страха, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.