Образователната система е най-потърпевшата от всички други системи в момента. Това заяви пред bTV бившият образователен министър проф. Тодор Танев.

Той бе категоричен, че присъственото обучение трябва да се задържи колкото може по-дълго. Това показвали различни експертизи, това правело и министерството на образованието в момента.

По думи на Танев образователната система е част от националната сигурност на страната и от националната идентичност. Когато тази система страда, всякакви други аргументи би следвало да се разглеждат на второ място, подчерта той.

Той посочи, че у нас има 2400 училища, като в около 1000 от тях няма нито един заразен. По същия начин имало и малки висши училища, в които този проблем изобщо не стоял. "И те ли трябва да бъдат затворени? Централна команда ще е много голяма грешка", категоричен бе Танев.

Относно рейтинговата система в университетите бившият просветен министър заяви, че не може да се режат по 20% отвсякъде. Това било уравниловка. Той отбеляза, че има много специализирани висши учебни заведения, които нямат конкуренция в своята област.

Пред  камерите на bTV той уточни, че някои специалности, като правото, са набедени, че произвеждат много специалисти, но те, по негови думи са нужни на държавата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.