Вратарят на Черно море Георги Георгиев бе повикан спешно в националния отбор. Решението е било взето в последния момент. Георгиев изигра 90 минути в контролата със Созопол (1:1) днес.

Вчера се разбра, че Николай Михайлов е с положителен тест за коронавирус и така националният отбор остана само с двама вратари – Мартин Луков и Иван Караджов, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.