За една седмица са установени 35 ученици от Варна и областта, които са дали положителен резултат за Covid-19. Заразените учители са 22-ма. Това съобщи д-р Елена Генева, зам-директор на РЗИ. Пред журналисти тя уточни, че заразените медици на територията на област Варна са 46, от които 29 са лекари.

От своя страна областният управител Стоян Пасев допълни, че в борбата с коронавирусната инфекция ще се включат и Курортна поликлиника, както и Градска болница. Те ще осигурят допълнителни легла за заразените пациенти.

"Проблемът е, че легла ще разкрием, но няма достатъчно лекари и медицински персонал", бе категоричен областният управител. Той уточни, че новата организация на работа, която се очаква да влезе в сила от следващата седмица, ще даде възможност пациенти, които имат съмнения за коронавирусна инфекция да бъдат консултирани в специализирани кабинети.  

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.