Парламентът ще обсъди вариант административните ръководители на съдилищата да преценяват как да продължи работата по време на COVID кризата. Това обяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова.

На този фон адвокати от няколко града излязоха на протест с искане съдилищата да не излизат във ваканция до края на годината. Вчера Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е разгледала искането на парламента за предварително становище по въпроса.

Адвокати в Бургас излязоха на протест пред Съдебната палата.

Адвокат Петко Хубеков: "Без защитата на третата власт, каквато е съдът, всички ние оставаме незащитени за един период от време, който към настоящия момент е обявен като двумесечен, но впоследствие не е ясно дали няма да бъде удължен."

Колегите им от Пловдив предупредиха, че ако има решение за съдебна ваканция, ще го атакуват по съдебен ред.

Иван Демерджиев, председател на Пловдивска адвокатска колегия: "Много често в период на извънредно положение се засягат извънредно и права на много граждани".

Колегите им от Варна призоваха да се търсят варианти за електронно разглеждане на дела.

Благовеста Ганчева - адвокат от Варненската адвокатска колегия: "Подемаме въпроса за електронното разглеждане на дела и въвеждане най-после на една такава единна електронна система, която да бъде в помощ както на съдиите, така и на адвокатите".

Висшият адвокатски съвет с 14 срещу 1 гласа се обяви против съдебната ваканция.

Валя Гигова - член на Висшия адвокатски съвет: "Съдебна ваканция е абсолютно недопустима като вариант за изход от COVID кризата. Първо, защото не знаем колко време ще продължи тази криза, а второ, защото никога съдебната власт няма как да абдикира от отговорността си спрямо гражданите и спрямо бизнеса. Тя е част от държавната власт, държавната власт никога не е във ваканция".

От ГЕРБ заявиха, че в парламента ще бъдат обсъдени и други варианти.

Даниела Дариткова - председател на ПГ на ГЕРБ: "Предложено е засега да се даде възможност на административните ръководители да преценяват според конкретната епидемична ситуация".

Висшият адвокатски съвет предлага където има възможност заседанията да са закрити.

Валя Гигова - член на Висшия адвокатски съвет: "Там, където може да не се провеждат открити заседания, където не се събират гласни доказателства, няма вещи лица, няма пречка заседанията да са закрити".

От Висшия съдебен съвет обясниха, че няма окончателно решение на Съдийската колегия какви противоепидемични мерки ще бъдат взети. На следващото заседание на 10 октомври се очаква да бъдат актуализирани правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, предаде БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.