Днес английският апелативен съд се произнесе в полза на Централната банка на Венецуела по делото за венецуелско злато, държано в Банката на Англия, съобщава ТАСС, като се позовав на изявлението от съдебната инстанция..

Апелативният съд на Англия отмени решението на Върховния съд на Лондон, който призна през юли лидера на венецуелската опозиция Хуан Гуайдо за безусловен президент на Венецуела, като на практика лиши правителството на Николас Мадуро от достъп до кюлчета на стойност над 1 милиард долара.

Според съдебното решение от февруари 2019 г. изявлението на тогавашния британски външен министър Джереми Хънт относно признаването на Гуайдо за действащ президентът на Венецуела поцзицията е "двусмислена", тъй като изрично не заявява, че "британското правителство не признава Мадуро".

Апелативният съд постанови да се определи статута на отношенията между Обединеното кралство и Венецуела, за да разбере дали правителството на Обединеното кралство признава факта, че Мадуро всъщност все още упражнява правомощията на президента на страната, въпреки признаването на Гуайдо за държавен глава от страна на Лондон.

Банката на Англия съхранява венецуелски златни кюлчета с общо тегло 31 тона. Правителството на Венецуела многократно се опитва да върне част от златото, но банката отказва. През 2018 г. Банката на Англия отказа да върне на Венецуела златни кюлчета на стойност 420 милиона британски лири (почти 545 милиона долара по днешния курс), поради опасения, че Мадуро може да "изземе златото, което принадлежи на държавата" и да го използва за личните си интереси. На свой ред властите на Република Боливия твърдят, че искат да прехвърлят тези средства на Програмата на ООН за развитие, за да получат помощ от организацията в борбата срещу коронавируса: лекарства, медицинско оборудване и храна, съобщава "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.