Депутатите в Европейския парламент обсъждат тази вечер положението с върховенството на закона и основните права в България във връзка с протестите в страната и обвиненията за корупция. Резолюция по темата ще бъде гласувана в четвъртък.

Комисарите Дидие Рейндърс и Вера Йоурова ще представят позицията на Еврокомисията по време на дебата за Българя в Европарламента. От страна на германското председателство и държавите членки ще участва германският министър по европейските въпроси Михаел Рот.

Европейската комисия публикува миналата седмица първите доклади за върховенството на закона във всички държави-членки. Няколко дни след това Комисията по граждански свободи oдобри проекторезолюция "за значително влошаване на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите" в България.

Евродепутатите ще обсъждат днес и обвързването на върховенството на закона с бюджета на Европейския съюз. Парламентът отстоява позицията, че европейското финансиране за страни, нарушаващи принципа за върховенство на закона, трябва да бъде намалено или спряно.

Днес по обяд пред сградата на Европейския парламент в Брюксел лидерът на "Да, България" Христо Иванов, евродепутатът Радан Кънев и група граждани поискаха оставката на правителството и главния прокурор.

"Може да се окаже, че това ще бъде един от най-важните резултати на протестите, които се случват в последните месеци в страната ни - това, че Борисов и неговото управление, че Гешев и неговата прокуратура се превърнаха в токсични партньори за европейските институции, че европейските институции се отвориха очите за цялостната ситуация в България", заяви Христо Иванов във Фейсбук.

Протест пред Европарламента за следобедните часове насрочи и Велислав Минеков от "Отровното трио".

Очаква се в сряда депутатите да предложат и нов механизъм за защита на демокрацията, върховенството на закона и основните права, който ще допълва докладите на Комисията. В него ще има и препоръки към страните-членки с конкретни цели и срокове за изпълнение, съобщи БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.