"С червени лалета, символ на радостта и възхищението към дамите, поздравих социалистките на среща в Игнатиево, община Аксаково, по повод деня на жената". В навечерието на празника, Борислав Гуцанов, водач на листата на БСП за предстоящите избори на 4 април, в морската столица, отправи пожеланията си за здраве, сила и дръзновение. Благодари им за вярата и увереността в по-доброто бъдеще, което ще донесе БСП.

"Вярвам, че това зависи от всеки един от нас, съобщи Гуцанов.- Уверен съм, че именно Вие, дамите, със своя чар и високо вдигната глава, ще се борите за промяната, защото днес тя е повече от необходима за България и за всички нас".

На срещата присъстваха и кандидатите за народни представители от Варненската листа Ирена Андреева и Маргарита Тодорова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.